Имате въпроси? Обадете ни се сега: +359 52 39 11 01

Пътен знак Б1

Пътни знаци Група Б

Пътните знаци относно предимството се използват за определяне на реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Когато движението в кръстовище се регулира със светлинни сигнали, пътните знаци се поставят над тях или отстрани на същите носещи конструкции. С тях се регулира движението в случаите, когато светофарната уредба е изключена или работи в режим на жълта мигаща светлина.