Елит Пътна Сигнализация

Пътна маркировка

     Познаването и спазването на пътната маркировка основата на правилното и безопасно шофиране. Пътната маркировка се състои от линии, стрелки, символи и надписи, положени със съответните машини и оборудване върху пътното платно и пътните съоръжения. Mоже да се използва самостоятелно или в съчетание с пътни знаци, уредби за светлинно регулиране на движението и други средства за пътна сигнализация. .Пътната маркировка трябва да е светлоотразяваща, за да може да се вижда от водачите в тъмната част от денонощието и при лоши метеорологични условия. 

Приложение на пътната маркировка

Пътната маркировка има голямо приложение в пътната сигнализация. Тя изпълнява фундаментални за движението и безопасността по пътищата функции. Това се изразява в  създаване на организация на движението по пътищата чрез разделяне на платното за движение на пътни ленти, обозначаване на пътни съоръжения, информиране на участниците в движението, в това число за направлението на пътя, за възможността за избор на посоки за движение, за наименования на населени места и други обекти и за посоките към тях, както и за даване на други необходими указания. 

Елит предлага полагане на всички видове пътна маркировка

 • Напречна и надлъжна пътна маркировка (хоризонтална / вертикална)
 • Релефна (шумна) пътна маркировка
 • Разчертаване на паркинги и паркоместа
 • Постоянна и временна пътна маркировка

Видове маркировка според периода за употреба

Постоянна и временна пътна маркировка

     Постоянната пътна маркировка се изпълнява в бял или жълт цвят. Пътна маркировка с жълт цвят се използва за обозначаване на площи, забранени за престой и паркиране, и за очертаване на ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. 

  Постоянна пътна маркировка с бял цвят се използва за маркировка на пътни съоръжения, разположени непосредствено до платното за движение. Със същите цветове може да се изпълнява и постоянната маркировка на открити бордюри, които ограничават острови върху платното за движение.

     Временната пътна маркировка обикновено е с оранжев цвят, различен от този на постоянната. Използва се за въвеждане на временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи с продължителност повече от един месец.

ЕЛИТ

Постоянна пътна маркировка

Надлъжна и напречна пътна маркировка

С надлъжна пътна маркировка се обозначават:

 • Единична непрекъсната линия – на ППС е забранено да я застъпват и пресичат, освен когато очертава границата на пътното платно
 • Двойна непрекъсната линия – на ППС е забранено да я застъпват и пресичат.
 • Единична прекъсната линия – разрешено пресичането
 • Двойна прекъсната линия – разрешено само когато е разположена от дясната страна по посока на движението.
 • Двойна смесена линия – Пресичането й е разрешено само от страната на прекъснатата линия

С напречна пътна маркировка се обозначават:

 • Стоп-линия – водачът е длъжен да спре, преди линията
 • Линия за изчакване – определя мястото, където водачът при необходимост спира, за да пропусне движещите се по пътя с предимство.
 • Пешеходна пътека – очертава се с широки непрекъснати линии, успоредни на оста на пътя.
 • Велосипедна пътека – очертава се с две успоредни прекъснати линии, състоящи се от квадрати или ромбове.

Иновации в пътната маркировка

     Познаването и спазването на пътната маркировка основата на правилното и безопасно шофиране. Пътната маркировка се състои от линии, стрелки, символи и надписи, положени със съответните машини и оборудване върху пътното платно и пътните съоръжения. Mоже да се използва самостоятелно или в съчетание с пътни знаци, уредби за светлинно регулиране на движението и други средства за пътна сигнализация. .Пътната маркировка трябва да е светлоотразяваща, за да може да се вижда от водачите в тъмната част от денонощието и при лоши метеорологични условия. 

Още за Елит?

Научете повече за дейността на Елит пътна сигнализация – ТУК

Свържете се с нас

Свържете се с нас през имейл, телефон или контактната форма – ТУК

Още статии

Разгледайте и останалите теми в блога за още полезна информация