Пътен знак Е23

Пътен знак Е23 – Проходът е отворен или затворен за движение

Описание

Пътен знак Е23 – Проходът е отворен или затворен за движение.

Поставя се в началото на пътен участък, преминаващ през планински проход, за указване на възможността за преминаване и на условията за движение през него. Наименованието на прохода се изписва в горната част на знака с бял цвят и може да се повтори, изписан с латински букви. Условията за движение през прохода се указват с подвижни табели, които се поставят съответно в трите бели полета (1, 2 и 3), разположени под надписа. Цветът на фона и съдържанието на табелите в зависимост от конкретната пътна обстановка са, както следва:

  1. при отворен за движение проход:
  а) табела 1 е със зелен фон и с надпис “ОТВОРЕН” в бял цвят;
  б) табела 2 е с бял фон и в зависимост от състоянието на пътя е без надпис или с изображение на пътен знак Г19;
  в) табела 3 е с бял фон без надпис;
  2. при затворен за движение проход:
  а) табела 1 е с червен фон и надпис “ЗАТВОРЕН” в бял цвят;
  б) табела 2 е с бял фон, върху който може да има надпис в черен цвят “ПЪТЯТ Е ОТВОРЕН ДО”;
  в) табела 3 е с бял фон, върху който може да има надпис в черен цвят с наименованието на населеното място и селищното образувание, до което ползването на пътя е възможно.

Надписите на подвижните табели може да се повторят, изписани на френски език, а наименованието на населеното място и селищното образувание – с латински букви.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Е23, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.

Road sign Е23

Road sign Е23 Information board on road to passage

Категория: