Пътен знак В16

Пътен знак В16 – Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената

Описание

Пътен знак В16 – Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената.

Иизползва за сигнализиране на пътен участък, който не се намира във вертикална крива и в който има изградено пътно съоръжение или съществува препятствие на пътя, което ограничава габарита му, така че светлата височина е по-малка от 4,20 m. В знака се указва съществуващата светла височина под съоръжението (препятствието), намалена с 0,20 m и закръглена към по ниската стойност с точност до 0,10 m и тя не може да бъде поголяма от 3,90 m. Пътният знак се поставя в началото на пътния участък, в който трябва да се въведе забраната, се поставят и предварително, на предходното кръстовище, като разстоянието до мястото на въвеждане на забраната се указва с допълнителна табела Т1, а на напречните клонове на кръстовището – с допълнителна табела Т11

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак В16, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.