Пътен знак В17

Пътен знак В17 – Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по-голяма от означената

Описание

Пътен знак В17 – Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по-голяма от означената.

Използва се за сигнализиране на пътен участък в хоризонтална крива, в който широчината на пътната лента не позволява преминаването на пътни превозни средства или състави, в т.ч. товара им, с дължина над 12 m и широчина 2,60 m без навлизането им в пътната лента за насрещно движение. В знака се указва допустимата максимална дължина на пътното превозно средство, закръглена към повисоката стойност с точност до 0,50 m и тя не може да бъде по-голяма от 11,50 m. Пътният знак се поставя в началото на пътния участък, в който трябва да се въведе забраната, се поставят и предварително, на предходното кръстовище, като разстоянието до мястото на въвеждане на забраната се указва с допълнителна табела Т1, а на напречните клонове на кръстовището – с допълнителна табела Т11.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак В17, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.