Пътeн знак В18

Пътeн знак В18 – Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената

Описание

Пътeн знак В18 – Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената.

Използва се за сигнализиране на пътен участък, в който движението на пътни превозни средства с маса или осово натоварване над определените стойности застрашава целостта на пътното съоръжение или на пътната настилка. В знака се указват конкретните допустими стойности за маса или натоварване на ос, закръглени към пониската стойност с точност до 0,50 тона, и те не могат да бъдат равни или по-големи от съответно 43,5 тона и 11,0 тона. Пътният знак се поставя в началото на пътния участък, в който трябва да се въведе забраната, се поставят и предварително, на предходното кръстовище, като разстоянието до мястото на въвеждане на забраната се указва с допълнителна табела Т1, а на напречните клонове на кръстовището – с допълнителна табела Т11.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътeн знак В18, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.