Общи условия и правила за използване на уеб сайта на Елит пътна сигнализация ЕООД

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия и правила, преди да използвате уебсайта https://elitps.net/, собственост на Елит пътна сигнализация ЕООД („нас“, „ние“ или „нашите“). Този уебсайт съдържа информация, която е собственост на Елит пътна сигнализация ЕООД. Ние запазваме всички права върху материалите в уебсайта. Информацията на този уебсайт е предоставена „както е“, без допълнителна поддръжка или гаранция. Елит пътна сигнализация ЕООД не носи отговорност за възможни проблеми или загуби в случай на използване на тази информация за каквито и да било цели. Ако разглеждате и използвате този уеб сайт, Вие се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия и правила, които заедно с Политиката за поверителност (https://elitps.net/obrabotka-na-lichni-danni/) регулират отношенията между вас и Елит пътна сигнализация ЕООД във връзка с използването на този уеб сайт. Ако не сте съгласни с някоя част от настоящите Общи условия и правила, моля не използвайте нашия уеб сайт.

Използваме следните понятия:

„Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от нашите услуги на уеб сайта. „Услугата / ите“ на уебсайта включват:

– достъп до предоставената чрез уеб браузър информация / ресурси / данни на уебсайта;
– получаване на бюлетин, ако сте изпратили данните си в специална форма или сте се абонирали за нашите статии.

„Вредни атаки на трети страни“ са действия или бездействие на трети страни, които противоречат на правилата на интернет етиката, включително, но не само, претоварване на сървъри, незаконен достъп до сървъри, кражба на данни и т.н.

1. Общи
Достъпвайки този уеб сайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Общи условия и правила на уеб сайта, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че сте отговорни за спазването на всички приложими местни закони. Използвайки нашия уеб сайт като потребител, Вие приемате:

– да не причинява вреда на никой от другите потребители, трети страни или Елит пътна сигнализация ЕООД;

– спазвате стриктно настоящите Общи условия и правила;

– да не нарушавате правата върху интелектуалната собственост на трети лица;

– обработката на вашите лични данни в съответствие с Политиката за поверителност. (https://elitps.net/obrabotka-na-lichni-danni)

Съгласявате се да не използвате този уеб сайт или каквито и да било данни, предоставяни чрез уебсайта за насърчаване на някаква незаконна цел.

Потвърждавате, че няма да предавате на уеб сайта никакъв материал, който съдържа вирус или други подобни заплахи, които пречат или могат да пречат на работата на уеб сайта, както и която променя или изтрива всяка информация, която нямате правомощия да променяте или изтривате.

Няма да използвате устройство или софтуер, за да сринете, забавите или по друг начин да повредите работата на този уеб сайт.

Не трябва да се опитвате да получите незаконен или неоторизиран достъп до уебсайта, друг ресурсен материал, компютърни системи или мрежи, свързани към който и да е сървър, свързан с уебсайта, чрез хакване, извличане на парола или други неправомерни или незаконни средства.

2. Условия за ползване:
Всички текстове, изображения, видео и друга информация, публикувани на уебсайтовете на Елит пътна сигнализация ЕООД, са собственост на Елит пътна сигнализация ЕООД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, както и от всички нормативни актове. Копирането, използването и възпроизвеждането на информация от уебсайтовете, собственост на Елит пътна сигнализация ЕООД, без знанието и съгласието на Елит пътна сигнализация ЕООД, е забранено и преследвано от закона. Всяко лице, което наруши горепосочените Общи условия, носи административна, гражданска и / или наказателна отговорност за своите действия и / или бездействие.

3. Отказ от отговорност
Не можем и не гарантираме, че файловете, достъпни за изтегляне от уебсайта, ще бъдат без вируси или друг разрушителен код. Вие сте отговорни за прилагането на достатъчно процедури, за да удовлетворите Вашите специфични изисквания за антивирусна защита и точност на въвеждане и извеждане на данни. Ние не носим отговорност за загуби или щети, причинени от атака за отказ на услуга, вируси или други технологично вредни материали, които могат да заразят компютъра Ви, компютърни програми, данни или други търговски продукт, ПОРАДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ИЛИ КЪМ ВАШЕТО ИЗТЕГЛЯНЕ НА НЯКОЙ МАТЕРИАЛ, ПОСТАВЕН НА НЕГО, ИЛИ НА ВСИЧКИ САЙТ, СВЪРЗАН С НЕГО.

4. Ревизии
Можем да преразгледаме тези Общи условия и правила по всяко време без предизвестие. Използвайки този уеб сайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на Общите условия и правила с всички бъдещи актуализации.

5. Поверителност
Елит пътна сигнализация ЕООД ще се стреми да гарантира безопасността на информацията, съдържаща лични данни, предоставена от своите потребители онлайн чрез попълнени регистрационни форми. Разкриването на посочената информация е възможно само в случаите, когато това се изисква от закона или от правоприлагащи лица, които събират информация, съдържаща лични данни в съответствие със законовия ред и Политиката за поверителност. (https://elitps.net/obrabotka-na-lichni-danni/). Информацията, която събираме, е сигурно съхранявана и използвана само за вътрешни цели, не се предава и няма да бъде прехвърляна или продавана на други организации или трети страни или за услуги на търговска основа. Моля, обърнете внимание, че ние събираме данните, необходими за извършване на желаната услуга и в този процес използваме само данните, които сме получили директно от вас.

6. Ограничаване на отговорността
Елит пътна сигнализация ЕООД прави всичко необходимо, за да предостави на уеб сайта вярна, точна и актуална информация, без да изключва възможността за случайни обективни несъответствия или пропуски. Елит пътна сигнализация ЕООД не носи отговорност за последствията, включително потенциални щети, идващи от или свързани по някакъв начин с достъпа, използването или невъзможността да се използва този уеб сайт или информацията, материалите на този уеб сайт… Цялата информация на уеб сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Елит пътна сигнализация ЕООД не гарантира неприкосновеността и безопасността на своя уеб сайт срещу вредни атаки на трети страни. Елит пътна сигнализация ЕООД не носи отговорност за субективни разбирания и интерпретации за точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този уебсайт. Елит пътна сигнализация ЕООД има право на обезщетение за всички щети, разходи и искове от трети лица, произтичащи от последиците от нарушенията на настоящите Общи условия и правила и Политика за поверителност (https://elitps.net/obrabotka-na-lichni-danni/) и / или нерегламентирано използване на услугите на този уеб сайт.

7. Връзки към други уеб сайтове
Нашият уеб сайт може да съдържа връзки към уеб сайтове на трети страни, които не са собственост или контролирани от нас. Елит пътна сигнализация ЕООД няма контрол и не поема отговорност, за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Елит пътна сигнализация ЕООД не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да е щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез подобни уеб сайтове или услуги на трети страни.

8. Достъпност
Ние използваме разумни усилия, за да гарантираме, че уеб сайтът е общодостъпен. Възможно е обаче, да има случаи, когато достъпът до уеб сайта ще бъде прекъснат или недостъпен. Ще използваме разумни търговски усилия, за да сведем до минимум такива смущения, когато това е под нашия контрол. Вие се съгласявате, че няма да бъдем отговорни за промяна, спиране или прекратяване на уеб сайта.

9. Промени в нашите Общи условия и правила
Цялата информация на този уеб сайт е достоверна към момента на публикуването й и може да бъде променена във времето. Всички промени, направени в нашите Общи условия и правила в бъдеще, могат да бъдат поставени на тази страница без предварително уведомление. Елит пътна сигнализация ЕООД съветва редовно да проверявате тази страница, за да се информирате за всички актуализации.

10. Цялостно споразумение
Общите условия и нашата Политика за поверителност представляват единственото и цялостно споразумение между вас и Елит пътна сигнализация ЕООД относно уеб сайта и заместват всички предварителни и съвременни разбирания, споразумения, представителства и гаранции, писмени и устни, по отношение на уеб сайта.

11. Свържете се с нас
Ако имате въпроси относно настоящите Общи условия и правила, моля, свържете се с нас на elit@elitps.net.