Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е специализирана агенция към Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Тя се грижи за състоянието на пътищата, правилната постоянна и временна пътна организация и сигнализация. От АПИ може да се научи важна информация за метеорологичната обстановка, текущите ремонти, къде временно е ограничено или спряно движението, къде има временно сложени пътни знаци и пътни маркировки, къде има ограничения за товарни автомобили и какви са те  – всичко за актуалната пътна обстановка.

Правомощия на АПИ

   Агенцията се занимава с организацията на движението по пътищата и поддържането на пътната инфраструктура. Тя издава удостоверения за извършване на пътна помощ, както и разрешителни за специално ползване на републиканските пътища. Това се извършва чрез движение на тежки или извънгабаритни ППС.  АПИ издава и разрешителни за изграждане и използване на рекламни съоръжения  (билбордове, спирки и др.), търговски крайпътни обекти и съответните пътни връзки към тях. Издава винетни стикери  и събира съответните такси. Въвежда забрани за обществено и специално ползване на отделни пътища за някои видове ППС с цел осигуряване безопасността на движението. Пример за това е  ограничаване движението на тирове и камиони в най – натоварените часове по магистралите през лятото. Следи за ремонта и поддръжката на републиканските пътища като внимава за адекватни, правилно и навременно сложени пътни знаци, указателни табели и пътна маркировка. Поддържа връзка с органите на реда за осигуряване безопасност на движението, внимава за безопасността на пътната инфраструктура и проучва трафика.  АПИ има правото да контролира теглото, осовото натоварване и размерите на ППС, чрез специални устройства за тяхното отчитане.
Организационната структура се състои от:

  • органиграма на областното пътно управление
  • органиграма на институт по пътищата и мстове
  • органиграма на национално ТОЛ управление

История на българската пътна администрация.

 Историята отразява  развитието на пътната мрежа и сигнализация, което е резултат от икономическото и културното развитие на всяка страна. Началото на пътната администрация на съвременната ни държава идва с Освобождението на България през 1878 г.  При управлението на княз Александър I се утвърждават 3 закона, приети на 3 април 1883 г. с Указ № 267: 

  • Закон за направата, поправката и поддръжката на държавните пътища.
  • Закон за направата, поправката и поддръжката на окръжните пътища.
  • Правилник за кантонерите, който урежда надзора и поддръжката на пътищата.

През 1885 г. пътищата преминават към Министерството на финансите.
През 1893 г. министърът на обществените сгради, пътищата и съобщенията внася в Народното събрание законопроект за пътищата в България.
Главните постановки на този закон са:

  • Пътищата се разделят на три категории: държавни, окръжни и междуселски;
  • Държавните се подразделят на първокласни и второкласни пътища;
  • Върховният надзор над пътищата се упражнява от министерството.

Системата Lima

Агенция „Пътна Инфраструктура“ ежедневно дава актуална информация за пътната обстановка в България на www.api.bg и чрез интегрираната система Lima.

Какво е Lima?
Това е напълно интегрирана и иновативна система, която осъществява връзка с Агенция “Пътна Инфраструктура” и всички пътни управления в страната и потребителите в уеб система. Тя служи за информираност и визуализация на всички актуални дейности по пътната мрежа в цялата страна.
Екип от специалисти се грижат за Вашата информираност, актуализират информацията в реално време и записват сигнали чрез вътрешната система за управление, контрол и анализ. В сайта може да откриете информация за всяка една област, път, знак, ремонт, организация на движението, инциденти, катастрофи, проходи, задръствания, обходни маршрути и всичко останало, което е свързано с пътната мрежа.