Договори на Елит пътна сигнализация ЕООД

Договор със "Строителство и строителни машини" ЕООД

Договор от 05.12.2019г със “Строителство и строителни машини” ЕООД 87156,56 лв без ДДС.

Договор с Община Провадия​

Договор ОП-1/06.01.2020г с Община Провадия 16666,67 лв без ДДС.

Спечелена обществена поръчка на Община Несебър

„Избор на изпълнител на СМР по  пътната  маркировка и пътна сигнализация, съобразно нуждите на община Несебър по обособени позиции:
І –полагане на нова и възстановяване на стара пътната  маркировка  и маркировка;
ІІ – изработка, доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на вертикална пътна сигнализация и пътни принадлежности”  – 250000 лв без ДДС

Договор с Община Варна​

Рамково споразумение №РД18014844ВН/24.07.2018г. с предмет “Изграждане, основен ремонт и реконструкция на светофарни уредби на територията на община Варна”– обща стойност 1500000 лв без ДДС, срок на действие 4 години от датата на сключване.
– Договор в процес на подписване „Изграждане светофарна уредба бул.”Левски” – 75000 лв без ДДС

Договор с Община Варна​

Рамково споразумение №РД19001760ВН/28.01.2019г. с предмет „Доставка на модули и резервни части за светофарните уредби на територията на община Варна“
– обща стойност 400000 лв без ДДС, срок на действие 4 години от датата на сключване.
– Договор Д19000654ВН/10.04.2019г – 200000 лв без ДДС/възлагателно писмо за 87502лв без ДДС

Договор с Община Варна​

Рамково споразумение №РД19004405ВН/07.03.2019г. с предмет „Текущ ремонт, включително доставка на модули и резервни части за светофарните уредби на територията на община Варна“ – обща стойност 200000 лв без ДДС, срок на действие 4 години от датата на сключване.
– Договор Д19001000ВН/27.05.2019г – 130000 лв без ДДС

Договор с Община Варна​

Рамково споразумение №РД19005262ВН/20.03.2019г. с предмет:„Ликвидиране на последствията при пътно-транспортни произшествия, аварии, бедствия и/или инциденти на опасни пътни участъци, места за обществено ползване и сгради на територията на Община Варна”
– обща стойност 520000 лв без ДДС, срок на действие 48месеца от датата на сключване.
– Договор в процес на подписване/покана за подписване/ – 130000 лв без ДДС

Договор с Община Варна​

Рамково споразумение №РД18023201Вн/23.11.2018г. с предмет „Доставка, демонтаж и монтаж на нови и ремонт на съществуващите технически средства за вертикална сигнализация по организация на движението на територията на община Варна”
– обща стойност 3000000 лв без ДДС, срок на действие 4 години от датата на сключване.
– Договор Д20000273ВН/05.03.2020г – 458230,02 лв без ДДС
– Договор в процес на подписване/покана за подписване/ – 73382,89 лв без ДДС

Договор с Община Варна​

Рамково споразумение РД18020704ВН/25.10.2018 г с предмет „Възстановяване, опресняване, изтриване и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Варна“
-обща стойност 2000000лв без ДДС, срок на действие 4 години от датата на сключване.
– Договор Д20000279ВН/05.03.2020г – 374997,90 лв без ДДС
– Договор в процес на подписване/покана за подписване/ – 193989,58 лв без ДДС

Закупуване на нова маркировъчна машина „Хофман Н-18-1”

Елит пътна сигнализация” ЕООД закупи през месец май нова маркировъчна машина „Хофман Н-18-1” за полагане на поризонтална пътна маркировка , оборудвана с две системи за боя – акрилатна и двукомпонентен шприц пластик в съотношение 98:2.

Договор с Община Варна​

Изпълнение на СМР по Договори с Община Варна. Сключен Договор с „Телелинк” ЕАД. Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилни пътища в Република България.