Група Т - табели

Пътни знаци Група Т

Допълнителните табели от група Т имат формата на квадрат и правоъгълник. Цветът на фона е бял, а на символите, надписите и граничната линия – черен. Изображенията и наименованията на допълнителните табели са съгласно приложение № 8 от ЗДВП. Допълнителните табели се поставят заедно с други пътни знаци за 
указване на:

  1. времето на действие на пътния знак;
  2. разстоянието до началото на зоната на действие на пътния знак;
  3. дължината на зоната на действие на пътния знак;
  4. категориите участници в движението, за които се отнася пътният знак, и др.

Когато под един пътен знак се налага поставянето на повече от една допълнителна табела, символите им може да се изобразят един под друг в обща табела.

Показване на 1–16 от 17 резултата