Имате въпроси? Обадете ни се сега: +359 52 39 11 01

Пътен знак Е1

Водноспасителна сигнализация се определя от участъка, където ще бъде разположена. На обезопасяване подлежат откритите водни площи – участъци от крайбрежните морски води, реки, езера, язовири и микроязовири, канали, изкопи, както и плувните басейни за обществено ползване, плувните комплекси и водните паркове.

Моля, разкажете ни повече, за да намерим най-доброто решение за Вашия проект: