Водноспасителна сигнализация

Водноспасителна сигнализация се определя от участъка, където ще бъде разположена. На обезопасяване подлежат откритите водни площи – участъци от крайбрежните морски води, реки, езера, язовири и микроязовири, канали, изкопи, както и плувните басейни за обществено ползване, плувните комплекси и водните паркове.

Показване на 7 резултата