Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана

Пътни знаци Група В

Пътните знаци от група В за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана имат формата на кръг с бял фон, червена гранична ивица и символи и надписи в черен цвят. Изображенията и наименованията на пътните знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана са съгласно приложение № 3 от ЗДВП.

Пътен знак за въвеждане на забрана се поставя непосредствено преди участъка от пътя, за който се отнася забраната. Пътен знак за отменяне на въведена забрана се поставя на място, в което отпада необходимостта от въведената забрана.

При въведена с административен акт на администрацията, управляваща пътя, забрана за движение по определени пътища на определени видове пътни превозни средства в определени дни от седмицата или при високи температури на въздуха местата за изчакване на пътните превозни средства се сигнализират предварително със съответния забранителен пътен знак. С допълнителна табела с информация за условията и времетраенето на забраната и с допълнителна табела Т1.

Когато на едно място са поставени едновременно предупредителен пътен знак за опасност от група “А” и пътен знак за въвеждане на забрана от група “В”, действието на въведената забрана е в сила до края на опасността, сигнализирана с предупредителния пътен знак. 

Показване на 1–16 от 34 резултата