Група Г - със задължителни предписания

Пътни знаци Група Г

Пътните знаци от група Г със задължителни предписания имат формата на кръг, син фон, бяла гранична линия и символи в бял цвят. Изображенията и наименованията на пътните знаци със задължителни предписания са съгласно приложение № 4 от ЗДВП. Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено преди пътния участък, за който се въвеждат задължителните предписания.

Показване на 1–16 от 20 резултата