Други средства за сигнализиране

Другите средства за сигнализиране са с форма, сигнатура и наименование съгласно приложение № 17 от ЗДВП. Другите средства за сигнализиране не се поставят над платното за движение. Направляващите стълбчета задължително се използват за очертаване края на платното за движение на всички пътища извън населените места и селищните образувания и на скоростни градски магистрали в населените места и селищните образувания места. Те се поставят от двете страни на пътя, по външния край на банкета, на разстояние едно от друго, както следва:

  1. прави пътни участъци и при хоризонтални криви с радиус, равен или по-голям от 600 m – 50 m, а на автомагистрали и скоростни пътища – 100 m;
  2. на участъци в хоризонтална крива или в изпъкнала вертикална крива съгласно приложение № 18 от ЗДВП. 

Показване на 12 резултата