За нас

Фирмата е основана в гр. Варна с основна дейност в сферата на безопасността на движение. Разполага със собствена производствена база, находяща се в гр. Варна, кв. “Аспарухово”, м-ст “Боровец – север” за изработка на указателни табели и пътни знаци. Разполагаме със специализиран транспорт. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, вписана е в Камара на строителите за изпълнение на строежи в България със следния обхват: Първа група – четвърта и пета категория и Втора група – трета и четвърта категория.

Изтеглете декларацията от ТУК

История на ЕЛИТ ЕООД

2003

Основана “Елит пътна сигнализация” ЕООД , с основна дейност проектиране, производство и монтаж на средства за организация и безопасност на движението – пътни знаци и указателни табели, изграждане на светофарни уредби, както и полагане на хоризонтална пътна маркировка.

2004

Започва изграждане на нова производствена база. Сключени са дългосрочни договори за изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на територията на източна България. Пусната е в експлоатация производствената база.

2005

Фирмата става редовен изложител на Международния Пловдивски панаир, като се сключват нови договори.

2006

Успешно представяне на техническата проверка на фирма “3М”САЩ и “Елит пътна сигнализация”ООД получава сертификат за оторизиран производител на пътни знаци, спазвайки всички изисквания на системата за съвместимост на компонентите. Стартира изграждане на нова офис сграда на фирмата. Внедрена е система за управление на качеството, сертификат за ISO 9001:2000.

2007

Спечелен конкурс за изграждане на светофарни уредби на територията на Община Варна, включваща изграждане на “Зелена вълна”. Стартира изграждане на видеонаблюдение в град Варна по линия на МВР – I етап. Пускане в експлоатация на новата офис сграда.

2008

Фирмата е регистрирана в Централния Прoфесионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от I и II група. Започва изграждането на нов корпус към производствената база на фирмата. Пуснат в експлоатация I етап от Видеонаблюдението и стартира II етап по доизграждането на цялостната система.

2009

Пускане в експлоатация на цялостната система за видеонаблюдение. “Елит пътна сигнализация”ООД става член на ББК”Пътища”. Получава сертификат за съответствие от Независима Строителна Лаборатория “Инфраструктура”. Внедрена е система за управление на качеството EN ISO 9001:2008. Внедрена е система за управление BS OHSAS 18001:2007.

2010

Проектиране и изграждане на светофарни уредби на територията на гр. Варна по Договор с Община Варна. Изпълнение на проекти за вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка на територията на източна България.

2011

Изпълнение на договори за вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка в области Варна, Бургас, Разград, Шумен, Добрич. Изпълнение на договор с Община Плевен за регионално развитие 2007-2013г при изграждане на система за видеонаблюдение за превенция на риска в град Плевен.