Група А - предупредителни

Пътни знаци Група А

Предупредителните пътни знаци за опасност група “А” имат формата на равностранен триъгълник с хоризонтална основа и връх, разположен вертикално над нея, червена гранична ивица, бял фон и символи с  черен цвят. Предупредителните пътни знаци за опасност се поставят преди опасния участък на разстояние, както следва:

    1. от 50 до 100 m – в населени места и селищни образувания;
    2. от 100 до 150 m – извън границите на населени места и селищни образувания;
    3. от 150 до 250 m – на автомагистрали, скоростни пътища и скоростни градски магистрали IА клас.

Допуска се при липса на друга техническа възможност, предупредителните пътни знаци за опасност да се поставят преди опасния участък на разстояния, не по-малки от:

    1. 30 m – в населени места и селищни образувания;
    2. 60 m – извън границите на населени места и селищни образувания, като разстоянието до опасния участък се указва с допълнителна табела Т1.

Показване на 1–16 от 38 резултата