Пътен знак А5

Пътен знак А5 – Стръмен наклон при спускане

Описание

Пътен знак А5 – Стръмен наклон при спускане

Използва се за сигнализиране на пътни участъци с надлъжен наклон от 7 или повече процента и с дължина над 50 m. При ограничена видимост наклонът се сигнализира и в участък с дължина по-малка от 50 m. На пътния знак с цифра се указва стойността на наклона в проценти, като се закръглява на цяло число до по-близката му стойност. При променлива стойност на наклона, в знаците се указва неговата най-голяма стойност. При необходимост с допълнителна табела Т6 се указва видът на пътните превозни средства, за които наклонът е опасен.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак А5, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.