Група Ж - за направления, посоки, обекти и други

Пътни знаци Група Ж

Пътните знаци за направления, посоки, обекти и други група Ж имат формата на квадрат или правоъгълник. На пътните знаци, които се използват за указване на посоки, може да се поставят в намален размер изображения на други пътни знаци. Изображенията и наименованията на пътните знаци за направления, посоки, обекти и други са съгласно приложение № 7 от ЗДВП. Когато на едно място се поставят няколко пътни знаци различен цвят на фона или на един пътен знак са указани няколко цели в една посока, разположени в полета с различни цветове, те се подреждат отгоре надолу според цвета: зелен, син, бял, кафяв. Група Ж се Използва за следните указания:

  1. предварително указване на посока;
  2. указване на посока;
  3. потвърждаване на посока;
  4. указване номера на пътя;
  5. указване на наименованията и местоположението на обекти, населени места и селищни образувания и др. и на разстоянието до тях;
  6. даване на информация за режима на движение по пътя и др.

Показване на 1–16 от 22 резултата