Пътен знак Ж14

Пътен знак Ж14 – Начало на пътна лента

Описание

Пътен знак Ж14 – Начало на пътна лента.

Използва се за сигнализиране на начало на пътна лента на път, на който броят на лентите се увеличава. Броят на стрелките в знака и тяхното изображение трябва да съответстват на броя на пътните ленти и тяхното разположение. Върху правата част на стрелките може да се поставят изображения на пътни знаци за въвеждане на забрана или предупреждаване за опасност. Действието на знака е в сила само за съответната пътна лента. Не се използва за сигнализиране на специализирани пътни ленти по смисъла на чл. 48 от Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (ДВ, бр.13 от 2001 г.), за движение на автобуси и тролейбуси от редовните линии за обществен превоз на пътници, за престой и паркиране и др., както и на ленти за забавяне и ускоряване.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Ж14, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.

Road sign J14

Road sign J14 Start of road lane