Пътен знак Ж20.2

Пътен знак Ж20.2 – Номер на пътя по националната класификация

Описание

Пътен знак Ж20.2 – Номер на пътя по националната класификация.

Използва се за указване на номера на републиканските пътища. Не се използва за сигнализиране на местни пътища. Съответният знак се поставя след кръстовище, пътен възел или населено място и селищно образувание. Номерът на пътя се указва чрез изображение и се поставя, както следва:

    а) преди надписа – за отклонения вдясно;
    б) след надписа – за отклонения вляво;

Когато пътят има номер едновременно по националната и международната класификация, съответните пътни знаци се поставят един до друг или един под друг, като отляво или отгоре се поставя пътен знак Ж20.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Ж20.2, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.

Road sign J20.2

Road sign J20.2 Number of road in national classification