Пътен знак Ж1

Пътен знак Ж1 – Предварителен указател

Описание

Пътен знак Ж1 – Предварителен указател.

Използва за предварително указване на посоките към съответните цели и на номера на пътя. Когато указват три цели в една посока и надписите трябва да се дублират на латиница, се допуска повторно поставяне на пътния знак с надписи само на латиница на разстояние от първия пътен знак на не по-малко от 150 m за автомагистрали, скоростни пътища и скоростни градски магистрали или 50 m за всички останали пътища и улици. Схематично се изобразява видът на кръстовището или пътния възел и направленията на пътищата, които водят към указаните цели. Поставя се в следните случаи:

    1. извън границите на населени места и селищни образувания – преди пътни знаци А25, А26, А27, А28 и А29 на разстояние 50 m;
    2. в населено място и селищно образувание – преди кръстовището или пътния възел, в което се отклоняват пътища към указаните в знака цели, на разстояние не помалко от 50 m;
    3. на автомагистрала и на скоростен път – преди пътния възел на разстояние съответно 500 и 1000 m;
    4. на скоростна градска магистрала – на разстояние от 250 до 500 m преди мястото, в което забавителният шлюз на отклонението в пътния възел добива пълната си широчина; когато дължината на шлюза е по-голяма от 180 m, се приема, че тази точка отстои на 180 m от върха на пътната маркировка, с която е обозначен разделителният остров при отклонението;
    5. на останалите пътища – на разстояние 250 m преди началото на шлюза на отклонението в пътния възел.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Ж1, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.

Road sign J1

Road sign J1 Preliminary directory sign