Имате въпроси? Обадете ни се сега: +359 52 39 11 01

Пътен знак Ж1

Пътен знак Ж1 – Предварителен указател

Описание

Пътен знак Ж1 – Предварителен указател.

Използва за предварително указване на посоките към съответните цели и на номера на пътя. Когато указват три цели в една посока и надписите трябва да се дублират на латиница, се допуска повторно поставяне на пътния знак с надписи само на латиница на разстояние от първия пътен знак на не по-малко от 150 m за автомагистрали, скоростни пътища и скоростни градски магистрали или 50 m за всички останали пътища и улици. Схематично се изобразява видът на кръстовището или пътния възел и направленията на пътищата, които водят към указаните цели. Поставя се в следните случаи:

    1. извън границите на населени места и селищни образувания – преди пътни знаци А25, А26, А27, А28 и А29 на разстояние 50 m;
    2. в населено място и селищно образувание – преди кръстовището или пътния възел, в което се отклоняват пътища към указаните в знака цели, на разстояние не помалко от 50 m;
    3. на автомагистрала и на скоростен път – преди пътния възел на разстояние съответно 500 и 1000 m;
    4. на скоростна градска магистрала – на разстояние от 250 до 500 m преди мястото, в което забавителният шлюз на отклонението в пътния възел добива пълната си широчина; когато дължината на шлюза е по-голяма от 180 m, се приема, че тази точка отстои на 180 m от върха на пътната маркировка, с която е обозначен разделителният остров при отклонението;
    5. на останалите пътища – на разстояние 250 m преди началото на шлюза на отклонението в пътния възел.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Ж1, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.