Пътен знак Ж2

Пътен знак Ж2 – Предварително указване на посока към населено място и селищно образувание или обект

Описание

Пътен знак Ж2 – Предварително указване на посока към населено място и селищно образувание или обект.

Поставя преди кръстовище или пътен възел на път с две или повече пътни ленти за движение в една посока или на отклонение към населено място и селищно образувание с над 30 000 жители. Също така и на портални или конзолни конструкции над платното за движение на разстояние от 120 до 180 m преди кръстовището или пътния възел. Състои се от отделни полета или табели – за главното направление и за отклонението. В едно поле се указва само една посока. В случаите на сигнализиране с отделни табели всяка табела се поставя над пътната лента, съответстваща на указаната в нея посока на движение, така че стрелките да са разположени в средата или до 1/3 от широчината й. Броят на стрелките в пътния знак трябва да съответства на броя на пътните ленти на входа на кръстовището. Стрелката, обозначаваща главното направление, се изобразява вертикално с връх, насочен нагоре. Посоките за дясното и лявото направление се обозначават със стрелки, наклонени под ъгъл 45 ° и насочени надясно или наляво. Стрелката се изобразява от страната на съответното отклонение, а надписът с наименованието на целта – вляво или вдясно от нея. На знака не се изобразяват хоризонтални стрелки. Броят на надписите се определя в съответствие сизискванията по чл. 141, ал. 5. Може да се указват номерата на автомагистрали, скоростни пътища и пътища I и II клас чрез изображения на пътни знаци Ж20.1, Ж20.2 или Ж21, които се поставят при крайните стрелки. Не се указват разстоянията до целите и обектите.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Ж2, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.

Road sign J2

Road sign J2 Preliminary indication of the direction to the populated area or object