Имате въпроси? Обадете ни се сега: +359 52 39 11 01

Пътен знак Ж2

Пътен знак Ж2 – Предварително указване на посока към населено място и селищно образувание или обект

Описание

Пътен знак Ж2 – Предварително указване на посока към населено място и селищно образувание или обект.

Поставя преди кръстовище или пътен възел на път с две или повече пътни ленти за движение в една посока или на отклонение към населено място и селищно образувание с над 30 000 жители. Също така и на портални или конзолни конструкции над платното за движение на разстояние от 120 до 180 m преди кръстовището или пътния възел. Състои се от отделни полета или табели – за главното направление и за отклонението. В едно поле се указва само една посока. В случаите на сигнализиране с отделни табели всяка табела се поставя над пътната лента, съответстваща на указаната в нея посока на движение, така че стрелките да са разположени в средата или до 1/3 от широчината й. Броят на стрелките в пътния знак трябва да съответства на броя на пътните ленти на входа на кръстовището. Стрелката, обозначаваща главното направление, се изобразява вертикално с връх, насочен нагоре. Посоките за дясното и лявото направление се обозначават със стрелки, наклонени под ъгъл 45 ° и насочени надясно или наляво. Стрелката се изобразява от страната на съответното отклонение, а надписът с наименованието на целта – вляво или вдясно от нея. На знака не се изобразяват хоризонтални стрелки. Броят на надписите се определя в съответствие сизискванията по чл. 141, ал. 5. Може да се указват номерата на автомагистрали, скоростни пътища и пътища I и II клас чрез изображения на пътни знаци Ж20.1, Ж20.2 или Ж21, които се поставят при крайните стрелки. Не се указват разстоянията до целите и обектите.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Ж2, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.