Пътен знак Ж3

Пътен знак Ж3 – Предварителен указател за отклоняване на движението

Описание

Пътен знак Ж3 – Предварителен указател за отклоняване на движението.

Използва за даване на предварителна информация на водачите на пътни превозни средства за предстоящо отклоняване на движението по обходен път поради въведена забрана за навлизане в пътен участък на:

    1. всички видове пътни превозни средства;
    2. определен вид пътни превозни средства;
    3. пътни превозни средства с широчина, височина, дължина или маса, вкл. товара, по-голяма от указаната.

Изображението на пътния знак трябва да отговаря на следните изисквания:

1. пътният участък, за който е въведена забрана за навлизане, се изобразява с вертикална стрелка, насочена нагоре; над върха й се поставя надпис с наименованието на населеното място и селищното образувание или обекта, до който води пътят; обходният път се указва схематично вляво или вдясно на стрелката, обозначаваща основното направление, в зависимост от действителното му разположение;

2. конкретната забрана се указва върху стрелката, обозначаваща основното направление, чрез изображението на пътен знак от група “В” (от В1 до В8 вкл., В10 и от В13 до В19 вкл.); за изключване на определен вид пътни превозни средства от забраната, въведена с пътен знак В2, под неговото изображение се поставя изображението на допълнителна табела Т7 със съответния символ;

3. допълнително могат да се указват наименованията на населени места и селищни образувания или обекти, през които преминава обходният път, както и неговата дължина в километри; дължината на обходния път се указва с число, което се изписва встрани от схемата, от страната на обходния път.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Ж3, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.

Road sign J3

Road sign J3 Preliminary directory sign to divert the traffic