Пътен знак Ж10

Пътен знак Ж10 – Потвърждаване на посоката към населено място и селищно образувание

Описание

Пътен знак Ж10 – Потвърждаване на посоката към населено място и селищно образувание.

Използва се за указване на посока за движение към населени места и селищни образувания. С него се указват не повече от четири населени места и селищни образувания, като надписите с наименованията им се подреждат отгоре надолу по реда на достигането им. Преди наименованията на населените места и селищните образувания може да се укаже номерът на пътя, а след наименованията – разстоянията до тях. Пътният знак се поставя:

    1. след пътен възел – на 500 m от края на ускорителния шлюз;
    2. след кръстовище извън границите на населени места и селищни образуванияа – на 250 m от края на ускорителния шлюз или заустващата крива;
    3. след края на населено място и селищно образувание – на 250 m след пътен знак Д12 “Край на населеното място и селищното образувание”;
    4. преди населено място и селищно образувание с над 30 000 жители – на разстояние 10 и 5 km преди него.

Когато надписите са повече от два и се дублират на латиница, те се поставят на отделна табела след табелата на кирилица на разстояние 50 m. Не се поставя след кръстовище, сигнализирано с пътен знак Ж6 “Указателна табела”.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Ж10, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.

Road sign J10

Road sign J10 Confirm the direction to the populated area