Имате въпроси? Обадете ни се сега: +359 52 39 11 01

Пътен знак Ж10

Пътен знак Ж10 – Потвърждаване на посоката към населено място и селищно образувание

Описание

Пътен знак Ж10 – Потвърждаване на посоката към населено място и селищно образувание.

Използва се за указване на посока за движение към населени места и селищни образувания. С него се указват не повече от четири населени места и селищни образувания, като надписите с наименованията им се подреждат отгоре надолу по реда на достигането им. Преди наименованията на населените места и селищните образувания може да се укаже номерът на пътя, а след наименованията – разстоянията до тях. Пътният знак се поставя:

    1. след пътен възел – на 500 m от края на ускорителния шлюз;
    2. след кръстовище извън границите на населени места и селищни образуванияа – на 250 m от края на ускорителния шлюз или заустващата крива;
    3. след края на населено място и селищно образувание – на 250 m след пътен знак Д12 “Край на населеното място и селищното образувание”;
    4. преди населено място и селищно образувание с над 30 000 жители – на разстояние 10 и 5 km преди него.

Когато надписите са повече от два и се дублират на латиница, те се поставят на отделна табела след табелата на кирилица на разстояние 50 m. Не се поставя след кръстовище, сигнализирано с пътен знак Ж6 “Указателна табела”.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Ж10, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.