Пътен знак Д12

Пътен знак Д12 – Край на населеното място и селищното образувание

Описание

Пътен знак Д12 – Край на населеното място и селищното образувание.

Използва се за сигнализиране на мястото, от което престават да важат правилата за движение в населено място и
селищно образувание. За сигнализиране на населени места и селищни образувания с население, помалко от 500 жители, се допуска да се поставя само от лявата страна на пътя, на обратната страна на пътен знак Д11. Може да се поставя заедно с пътен знак Ж10, с който се указват наименованието на следващото населено място и селищно образувание и разстоянието до него. Наименованието на населеното място и селищното образувание задължително се повтаря с латински букви, ако то е повторено и на пътния знак, обозначаващ началото на същото населено място и селищно образувание.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Д12, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.