Пътен знак Д2

Пътен знак Д2 – Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства

Описание

Пътен знак Д2 – Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства.

Използва се за сигнализиране на допълнителна пътна лента при голям надлъжен наклон. Поставя само ако дължината на допълнителната лента е поголяма от 200 m. Изображението трябва да отговаря на следните изисквания:

    1. броят на стрелките в знака да отговаря на броя на пътните ленти;
    2. върху правата вертикална част на стрелките, без най-дясната, може да се поставят изображения на пътни знаци от група „В” и пътен знак Г17 „Задължителна минимална скорост”;
    3. указваните в изображенията на пътен знак Г17 задължителни минимални скорости трябва да отговарят на изискванията на чл. 94, ал. 2;
    4. указваната в изображението на пътен знак Г17 задължителна минимална скорост във втората стрелка е изчислената в наредбата по ал. 1 най-малка допустима скорост на оразмерителен товарен автомобил, закръглена до 10 km/h.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Д2, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.