Пътен знак Ж16

Пътен знак Ж16 – Преминаване в платното за насрещно движение

Описание

Пътен знак Ж16 – Преминаване в платното за насрещно движение.

Използва се за сигнализиране на строителство или ремонт върху пътен участък, когато съществува възможност за организиране на двупосочно движение върху пътните ленти за насрещно движение. Поставя се при условията и по реда на Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Схемата, изобразена на знака трябва да съответства на действителната конфигурация на пътя, на броя на пътните ленти и на действителните посоки на движение на пътните превозни средства.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Ж16, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.

Road sign J16

Road sign J16 Passing in the lane for oncoming traffic