Имате въпроси? Обадете ни се сега: +359 52 39 11 01

Пътен знак Ж7

Пътен знак Ж7 – Указателна стрелка

Описание

Пътен знак Ж7 – Указателна стрелка.

Използва се за указване посоката на движение към населено място и селищно образувание или друг обект. Той се поставя на кръстовища и на пътни възли за указване на мястото за отклоняване на движението от правото направление и при излизане от автомагистрала, скоростен път или скоростна градска магистрала към път от по-нисък клас. Пътният знак може да се повтори отляво на пътя, в средната разделителна ивица или на остров върху платното за движение. Не се използва за сигнализиране на крайпътен обект. Със знака се указват наименованието на населеното място и селищното образувание (обекта), номерът на автомагистрали, скоростни пътища и пътища I и II клас и разстоянието до указаната цел при спазване на следните изисквания: 1. номерът на пътя се указва чрез изображението на пътен знак Ж20.1, Ж20.2 или Ж21 и се поставя, както следва:

    а) преди надписа – за отклонения вдясно;
    б) след надписа – за отклонения вляво;

2. надписът с наименованието на целта се поставя в средата; 3. разстоянието до целта в километри се поставя откъм върха на стрелката. Може да съдържа до два надписа: за целта и разстоянието до нея, и при необходимост – повторение на надписа на латиница, поставен под надписа на кирилица. При указване на посока към обекти, които се сигнализират с пътни знаци Д19, Д20 и от Е1 до Е19 вкл., вместо надписи се поставят изображенията на съответните знаци. Допуска се в населено място и селищно образувание да не се указва разстоянието до сигнализираната цел. В този случай след края на населеното място и селищното образувание задължително се поставя пътен знак Ж10 “Потвърждаване на посоката към населено място и селищно образувание”. На едно място могат да се поставят не повече от четири знака за една посока или не повече от четири знака с един и същи цвят. Знаците се подреждат по цветове съгласно чл. 137. При указване на различни цели в една посока знаците за съответните цели са с еднаква дължина и се подреждат отгоре надолу по реда на достигането им. Когато на едно място се поставят едновременно няколко знаци за указване на цели в лява и дясна посока, те се разполагат един до друг, а при липса на място – един под друг на разстояние 5 cm, като отгоре се поставя знакът за лявата посока. Когато се указва посока към населено място и селищно образувание или обект и се заплаща такса за използването на пътя до достигането им, на знака задължително се изобразява пътен знак В29 “Забранено е преминаването без спиране”. Когато се сигнализира отклоняване на движението поради извършване на строителство или ремонт на пътен участък, знакът е с надпис „Обход”.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Ж7, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.