Пътен знак Ж21

Пътен знак Ж21 – Номер на пътя по международната класификация

Описание

Пътен знак Ж21 – Номер на пътя по международната класификация.

Използва се за указване на номера на републиканските пътища и местни пътища. Съответният знак се поставя след кръстовище, пътен възел или населено място и селищно образувание. Номерът на пътя се указва чрез изображение и се поставя, както следва:

    а) преди надписа – за отклонения вдясно;
    б) след надписа – за отклонения вляво;

Когато пътят има номер едновременно по националната и международната класификация, съответните пътни знаци се поставят един до друг или един под друг, като отляво или отгоре се поставя пътен знак Ж20.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Ж21, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.

Road sign J21

Road sign J21 Number of road in international classification