Пътен знак Ж6

Пътен знак Ж6 – Указателна табела

Описание

Пътен знак Ж6 – Указателна табела.

Използва се за сигнализиране на повече от една цел (населени места и селищни образувания или обекти). На знака се указват наименованията на целите, посоките и разстоянията до тях в километри и номерата на автомагистрали, скоростни пътища и пътища I и II клас. Не се използва за сигнализиране на автомагистрали, скоростни пътища и скоростни градски магистрали. Пътният знак се поставя:

    1. непосредствено преди кръстовище;
    2. вместо пътен знак Ж1 като предварителен указател – в този случай не се посочват разстоянията до целите, а с допълнителна табела се указва разстоянието до кръстовището.

В зависимост от броя на указваните посоки може да има от две до три полета, разположени едно под друго по направления в следния ред: право, ляво и дясно. В едно поле може да се изобразяват само една стрелка и до три надписа за цели и разстоянията до тях. Разстоянията се указват след надписите. Целите в полето се подреждат отгоре надолу по реда на достигането им. Не се допуска в знака да се разполага само едно поле – за дясно или ляво направление. Посоката за право направление се обозначава с вертикална стрелка, чийто връх е насочен нагоре. Стрелката се изобразява в лявата страна на знака, а надписите с наименованията се разполагат вдясно от нея. Посоките за дясно или ляво направление се обозначават със стрелка, чийто връх е насочен нагоре, наклонена под ъгъл 45 ° спрямо правото направление, когато пътищата се отклоняват под ъгъл, по-малък от 70 ° или с хоризонтална стрелка – за по-големите ъгли на отклонение. Стрелката се изобразява от страната на съответното отклонение, а надписите с наименованията на целите се разполагат вдясно или вляво от нея. Задължително се указват номерата на автомагистрали и пътища I и II клас чрез изображенията на пътни знаци Ж20.2 или Ж21, които се поставят преди надписите.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Ж6, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.

Road sign J6

Road sign J6 Nameplate