Пътен знак Ж11

Пътен знак Ж11 – Наименование на обект

Описание

Пътен знак Ж11 – Наименование на обект.

Използва се извън границите на населени места и селищни образувания за сигнализиране на тунел, местност, проход, планински връх, река, туристическа забележителност и други обекти от регионално и национално значение, които могат да представляват интерес за пътниците. Знакът може да се използва и за обозначаване на границата между две съседни териториално-административни единици. Когато се използва за сигнализиране на проход, освен наименованието на прохода в знака може да се укаже с число най-високата кота при преминаване през прохода. Когато обозначава границата между две съседни териториалноадминистративни единици, лицето му задължително е успоредно на оста на пътя.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Ж11, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.

Road sign J11

Road sign J11 Name of the place