Имате въпроси? Обадете ни се сега: +359 52 39 11 01

Направляващо стълбче С1

Направляващо стълбче С1

Направляващо стълбче С1

Описание

Направляващо стълбче С1.

Задължително се използват за очертаване края на платното за движение на всички пътища извън населените места и селищните образувания и на скоростни градски магистрали в населените места и селищните образувания места. Те се поставят от двете страни на пътя, по външния край на банкета, на разстояние едно от друго, както следва:

    1. в прави пътни участъци и при хоризонтални криви с радиус, равен или по-голям от 600 m – 50 m, а на автомагистрали и скоростни пътища – 100 m;
    2. на участъци в хоризонтална крива или в изпъкнала вертикална крива съгласно приложение № 18.

Има бял цвят, а в горната си част – черна, наклонена към платното за движение, ивица с разположени в нея светлоотразяващи правоъгълници. Трябва да има устойчивост на вятър най-малко клас WL1 съгласно БДС EN 12899-3. Светлоотразяващите им правоъгълници трябва да имат устойчивост на динамичен удар най-малко DH1 съгласно същия стандарт. На един пътен участък трябва да се използват направляващи стълбчета С1 от един тип и клас.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно направляващо стълбче С1, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.