Направляващо стълбче С1

Направляващо стълбче С1

Описание

Направляващо стълбче С1.

Задължително се използват за очертаване края на платното за движение на всички пътища извън населените места и селищните образувания и на скоростни градски магистрали в населените места и селищните образувания места. Те се поставят от двете страни на пътя, по външния край на банкета, на разстояние едно от друго, както следва:

    1. в прави пътни участъци и при хоризонтални криви с радиус, равен или по-голям от 600 m – 50 m, а на автомагистрали и скоростни пътища – 100 m;
    2. на участъци в хоризонтална крива или в изпъкнала вертикална крива съгласно приложение № 18.

Има бял цвят, а в горната си част – черна, наклонена към платното за движение, ивица с разположени в нея светлоотразяващи правоъгълници. Трябва да има устойчивост на вятър най-малко клас WL1 съгласно БДС EN 12899-3. Светлоотразяващите им правоъгълници трябва да имат устойчивост на динамичен удар най-малко DH1 съгласно същия стандарт. На един пътен участък трябва да се използват направляващи стълбчета С1 от един тип и клас.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно направляващо стълбче С1, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.

Guide signboard С1

Guide signboard С1