Пътен знак В10

Пътен знак В10 – Забранено е влизането на пътни превозни средства, теглени от животни

Описание

Пътен знак В10 – Забранено е влизането на пътни превозни средства, теглени от животни.

Поставя се в населени места и селищни образувания в съответствие с приетата организация на движението. Извън границите на населените места и селищните образувания – на участъци от републикански пътища I, II и III клас със среднодневна годишна интензивност на движението над 4000 авт./ден. Под пътен знак В13 с допълнителна табела може да се указват идентификационният код и видът на опасния товар, за който се отнася въведената забрана.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак В10, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.