Пътен знак В25

Пътен знак В25 – Забранено е на товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 тона да изпреварват моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди

Описание

Пътен знак В25 – Забранено е на товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 тона да изпреварват моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди.

Използва за сигнализиране на пътен участък с надлъжен наклон при изкачване и с дължина, по-голяма от критичната дължина за наклона. Когато пътният участък се състои от отсечки с различни наклони, критичната дължина е достигната или надмината тогава, когато сборът на съотношенията а/А+в/В+с/С е по-голям или равен на единица, където а, в и с са дължините на отсечките с различни наклони, а А, В и С – критичните дължини на изкачване за съответните наклони. Знакът се използва и за сигнализиране на пътен участък, в който товарните автомобили при изпреварване създават затруднения и опасност за останалите участници в движението.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак В25, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.