Пътeн знак В4

Пътeн знак В4 – Забранено е влизането на товарни автомобили

Описание

Пътeн знак В4 – Забранено е влизането на товарни автомобили.

Въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ пътни превозни средства. Под символите на съответните пътни превозни средства на пътния знак може да се указва с цифра допустимата максимална маса в тонове. В този случай забраната се отнася само за пътни превозни средства или за състави от превозни средства, чиято маса със или без товар надвишава указаната стойност.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътeн знак В4, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.