Спасителен пост

Спасителен пост

Описание

Табела “Спасителен пост“. Необходимо е поставянето на такава табела в близост до спасителните постове на охранияемите плажове.