Зона за ветроходно плавателно средство

Зона за ветроходно плавателно средство

Описание

Табела “Зона за ветроходно плавателно средство“. Задължителна информационна тебела за участъци, предвидени за ползването на ветроходи и други подобни плавателни средства.