Светофарът е устройство за светлинно регулиране на трафика на шосейното и уличното движение. Сигналите на светофара се определят на базата на три вида светлина:

Червена – забраняваща движението

Жълта – предупреждаваща

Зелена – разрешаваща движението

 Светофарите имат съществено значение за регулиране на трафика в населените места. Те могат да се настройват според различни фактори и да формират сложни системи за светлинно регулиране, съобразени с атмосферните условия, част от денонощието и други.Уличните светофари се монтират на по кръстовища и площади, отдясно по посока на движението, върху специални крепежни елементи – стълбове или на въздушна мрежа.
 Освен светофарите по кръстовищата, съществуват и други видове специализирани светофари:

  • Пешеходен светофар – Има само две светлини – червена и зелена. Понякога за улеснение и по-лесно възприемане се използват пиктограми на съответно вървящ и стоящ човек. Често са инсталирани броячи и системи за звукова сигнализация в помощ на хората с увредено зрение.
  • Шосеен прелезен светофар – използва две или повече мигащи червени светлини, съпътствани от звуков сигнал. Тяхната функция е да предупредят преминаващите, че наближава влакова композиция, която скоро ще премине през ЖП прелеза.
  • Светофар за регулиране движението на трамваите – С 4 светещи светлини, 3 от които са хоризонтално една до друга, а четвъртата е разположена в средата под тях. При три светещи червени светлини преминаването е забранено. При включена долна светлина, то светещата горна определя накъде е позволено преминаването.
"Елит пътна сигнализация" предлага монтаж и прозиводство на системи за светлинно регулиране.

Светофарите регулират движението на кръстовищата. Те могат да бъдат част от система за централна автоматизация на улица, булевард или цял град. След правилно имплементиране и синхронизация с останалите системи за светлинно регулиране на града, светофарите предотвратяват задръствания и инциденти при извънредни ситуации. С цел да се подобри пътната обстановка и култура на шофиране, на конструкциите могат да се инсталират камери за улично наблюдение, чрез които да се установява контрол и да се извършват проверки на водачите.

Управление на светофарите

Светофарите първоначално са били механични и са се  се управлявали ръчно, а след това и чрез електрически управляващи устройства. Развитието на техниката довежда до масово използване на автоматични електромеханични часовникови управляващи устройства. Днес светофарите са доста развити технологично и позволяват да бъдат модифицирани според нуждите. Те са изработени от материали, способни да работят при големи температурни амплитуди. Разполагат с програмируеми чипове и имат интернет връзка. Така могат да се управляват и диагностицират от разстояние, както и да се извършва дистанционна проверка и настройка при нужда. Все повече пешеходни светофари са оборудвани с бутони, които да ги задействат. Съвременните светофарни уредби имат модеми за дистанционен контрол, устройства за четене на електронни карти, пултове за ръчно управление и други нововъведения.

Видове светофари

Светофарите се различават по размер, форма, брой и параметри на светлините, метод  на осветление, монтаж. Значение има и вида на участници в движението, режими на работа според сезон или денонощие, поведение при повреда и авариен режим.  

Светофарите, които регулират нерелсови превозни средства като автомобили, мотоциклети, автобуси и камиони са най-разпространените и в световен мащаб. Тези светофари разполагат с три вертикални разположени светлинни секции. В най-горната секция е червената светлина, в средата е жълтата или оранжевата, а най-отдолу е зелената секция. Много рядко тези три светофара се разполагат и хоризонтално. В този случай разположението може да е различно при ляво и дясно движение. 

Пешеходните светофари обикновено имат по 2 секции – червена и зелена. Понякога светлините са придружени от пиктограма или надпис върху светлинната секция. На някои модели зелената светлина е придружена от ходещ човек или надпис “ВЪРВИ”, а на червената – стоящ човек или надпис “СТОП”. Пешеходните светофари се комбинират с електронни броячи, показващи колко секунди остават до смяна на светлинния сигнал.

Светофарите, предназначени за  пешеходни пътеки се състоят от три хоризонтално разположени секции с жълта светлина и да изобразяват движещ се човек на пътя. Тези  светофари могат да имат и по две хоризонтални мигащи секции.

При нужда от временна сигнализация се използват мобилни светофари със собствено автономно захранване. Те се използват при ремонт на пътната настилка, при ПТП, свлачища, природни бедствия и други. Мобилните системи за светлинно регулиране са полезни и при проучвания и опити за промяна в сигнализационната система. Те намират приложение и на места, с оживен трафик за кратък период, при строителни работи, когато е опасно за регулировчик, а наличието на стационарна система не е оправдано.