Пътен знак Б3

Пътен знак Б3 – Път с предимство

Описание

Пътен знак Б3 – Път с предимство.

В населени места и селищни образувания този пътен знак се поставя пред всяко кръстовище. Пътищата без предимство, които пресичат пътя с предимство или се вливат в него, задължително се сигнализират с пътни знаци Б1 или Б2. Когато път с предимство изменя направлението си в кръстовище, се поставя допълнителна табела Т13, указваща направлението на пътя с предимство в кръстовището.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Б3, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.