Пътен знак Д22

Пътен знак Д22 – Трамвайна спирка

Описание

Пътен знак Д22 – Трамвайна спирка.

Използва се за сигнализиране началото на спирка на съответните превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. Когато спирката не е оформена в специално уширение на платното за движение, краят й се определя от края на пътната маркировка М14 или, ако няма такава от последния указател с номерата на линиите и разписанието на превозните средства за обществен превоз на пътници. Когато спирката е оформена в специално уширение на платното за движение, пътният знак се поставят в началото на скосяването за влизане в уширението. В долната му част върху синия фон с бял надпис може да се указва наименованието на спирката. Не се поставя заедно с пътен знак В28 „Забранено е паркирането”.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Д22, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.

Road sign D22

Road sign D22 Tram station

Категория: