Пътен знак В28

Пътен знак В28 – Забранено е паркирането

Описание

Пътен знак В28 – Забранено е паркирането.

Използва се за въвеждане на забрана за престой и/или паркиране в пътен участък, в който спрелите пътни превозни средства затрудняват или пречат на пътното движение, като ограничават видимостта и широчината на платното за движение.

Началото на зоната на действие може да се сигнализира с допълнителна табела Т3.1 или Т3.2. В допълнителната табела Т3.2 може да се указва разстоянието в метри до края на зоната на действие на пътния знак. Продължаването на зоната на действие се сигнализира с допълнителна табела Т4.1 или Т4.2. В допълнителната табела Т4.2 могат да се указват разстоянията в метри съответно до началото и до края на зоната на действие на пътния знак. Когато краят на зоната на действие е преди следващото кръстовище, тя се сигнализира с допълнителна табела Т5.1 или Т5.2. В допълнителната табела Т5.2 може да се указва разстоянието (в метри) до началото на зоната на действие на пътния знак. Поставя се напречно или успоредно на оста на пътя, като в първия случай под тях се поставят допълнителни табели Т3.1, Т4.1 и Т5.1, а във втория – допълнителни табели Т3.2, Т4.2 и Т5.2.

Действието на забраната може да се ограничи по отношение на времето (часове, дни) с допълнителните табели Т10, Т15 или Т16. В населени места и селищни образувания пътен знак В28 може да се използва сезонно през зимния период за улеснение при почистването на снега от платното за движение. В този случай под пътния знак се поставя допълнителна табела Т14. През останалите сезони те се свалят или закриват.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак В28, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.