Пътен знак Е22

Пътен знак Е22 – Допустими максимални скорости на движение

Описание

Пътен знак Е22 – Допустими максимални скорости на движение.

Използва се за указване на допустимите максимални скорости на движение по пътищата в страната. В четирите му
правоъгълни бели полета, разположени под опознавателния знак BG „Република България” и надписа „BULGARIA”, се нанасят допустимите максимални скорости на движение, както следва:

    1. в населени места и селищни образувания – чрез изображенията на пътен знак В26 (50 km/h) и символа за населено място и селищно образувание;
    2. извън границите на населени места и селищни образувания – чрез изображенията на пътен знак В26 (90 km/h) и символа за край на населено място и селищно образувание;
    3. за скоростни пътища – чрез изображение на пътни знаци В26(120 km/h) и Д7а;
    4. за автомагистрали – чрез изображенията на пътни знаци В26 (140 km/h) и Д5.

Поставя се при влизане в страната в началото на пътя или в граничните контролно-пропускателни пунктове, а при необходимост – и във вътрешността на страната на пътищата, които представляват участъци от международни пътища. Когато на едно и също място могат да се получат различни видове услуги, на една обща табела може да се поставят до четири изображения на пътни знаци от група “Е”.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Е22, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.

Road sign Е22

Road sign Е22 Allowed maximum speed limit

Категория: