Табела “Не включвай работят хора”

Не включвай работят хора

Описание

Табела “Не включвай работят хора”. Използва се за машини и съоръжения, които могат да бъдат опасни в близост до хора.