Внимание опасно за живота

Внимание опасно за живота

Описание

Табела “Внимание опасно за живота” се вижда най-често по трансформатори и други съоръжения, които работят под високо наппрежение или със сериозен товар.