Табела “Стой високо напрежение”

Стой високо напрежение

Описание

Табела “Стой високо напрежение”. Пооядща за трнсформатори, трафопостове и други съоръжения, които работят под високо напрежение и могат да застращат живота на случайни минувачи или неоторизирани работници.