Табела “Стой опасно за живота”

Стой опасно за живота

Описание

Табела “Стой опасно за живота”. Задължителна табела за места и съоръжения, които са опасни за здравето в случай на контакт или неправилна експлоатация.