Високо напрежение опасно за живота

Високо напрежение опасно за живота

Описание

Табела “Високо напрежение опасно за живота” е често срещана табела, разположена по трафопостове или други външни и вътрешни помещения, където оперират устройства и съоръжения под високо напрежение.