Внимание под напрежение

Описание

Табела “Внимание под напрежение” се използва при съоръжения и машини, които ви излагат на риск от контакт с електричество.