Внимание съоръжението работи

Внимание съоръжението работи

Описание

Табела “Внимание съоръжението работи” се използва при машинни и механични структури в заводи, фабрики, роботи за да предупреди работниците.