Акумулаторно помещение

Акумулаторно помещение

Описание

Табела “Акумулаторно помещение“. Използва се за обозначаване на помешения, в които са инсталирани акумулаторни батерии, генератори и други захранваши с ел. енергия устройства.